top of page

Danışmanlık

Seans Hakkında

Seans esnasında holistik (bütüncül) şifa kullanılarak müdahale yapılmaktadır. En sade anlatımla bu metot; sağlığı desteklemek için zihin, beden ve ruha hitap eder.

 

Nasıl müdahale ediyorsunuz?

Seansta öncelikle kişinin rahatsızlıkları dinlenerek, inceleme sonrası gerekli müdahale yapılır. Müdahale esnasında kişi sırt üstü uzanır.

Kimlere seans yapmıyorsunuz?

Bu metoda inanmadığı halde ikna edilip gelmiş olanlar, şahsa ve ilme saygı duymayan ve değer vermeyenler, emeğin karşılığını vermek istemeyenler şifayı başka yerde aramalıdır.

Hizmetiniz kaç seans sürmektedir?

Seans sayısı kişilerin ihtiyacına göre değişmektedir. Nihai hedef 1 veya 2 seanstır. İlk seans sonrası 2 yada 3.seansa ihtiyaç duyulup duyulmadığı belirtilir.


 

bottom of page