Şifa İçin Gerekenler

Farklı rahatsızlıklar için başvuran kişilerin, müdahale öncesi aşağıdaki hususlara dikkat etmesi gerekmektedir. Bir mümin için şifanın tek vesilesi müdahale eden ya da tedaviyi uygulayan kişi değildir. Şifayı nerede, hangi ilim ve araç ile arıyorsanız aşağıda belirtilen kaidelere dikkat edilmesi gerekir. Allah’ın Şafî isminin tecellisi için gerekli olan 5 önemli kaide vardır:

  1. İstiğfar
  2. Tevekkül
  3. Maddi fedakârlık
  4. Fiziki gayret
  5. Teslimiyet

İstiğfar:
İstiğfar, hatalı davranışların ardı sıra özür dilemektir. Kişi hastalıktan, beladan, musibetten kurtulmak için öncelikle genel bir istiğfar etmelidir. Kırdığı kalpler için, kul hakları için, haram ile kirlenen uzuvlar için, her şey için istiğfar etmelidir. Özellikle şifaya vesile olması için istiğfar etmelidir.
En kısa istiğfar Estağfirullah el-Azîm ‘dir. Aşağıdaki ayet ve hadis istiğfarın önemini göstermektedir:

“Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah’tan beni bağışlamasını diler, tövbe ederim.” (Hadis, Buhari)
“Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez, istiğfar etmeye devam ettikleri müddetçe de Allah onlara azap edecek değildir.” (Enfal suresi, 33.ayet)

Tevekkül:
“Allah’ım ben iyileşmek için elimden geleni yaptım, şifayı verecek olan sensin.” bu cümleyi kalpten söylemek ve meseleyi Allah’a havale etmektir. Bu adımı kâmil olarak yapanlar aşağıdakilere benzer cümleler kurmaz:
“Her yolu denedim ama hala iyileşemedim.”
“Ben iyileşmeyeceğim.”

Maddi Fedakârlık:
Maddi fedakârlık, kişiden çıkması gereken bir tutarın şifaya vesile olması için ödenmesi veya tasadduk edilmesidir.

İlki ilaçlar için ve tedavi hizmeti veren (doktor, hacamat yapan haccam veya diğer şifacılar) için ödenen ücrettir.

İkincisi kişinin vermesi gereken sadakadır.
Örneğin, başkaları hakkında su-i zanda bulunan (kötü zanla davranan) kişi sadece kul hakkına girmekle kalmaz, sağlığını bozan bir enerjinin de etrafında oluşmasına sebep olur. Bu kötü enerji sadece sadaka ile veya ilgili kişi ile helalleşmekle temizlenir. Bunun haricinde kişinin haksız yere ettiği beddua kendisine dönecek ve yine etrafında kötü bir enerji olarak yer alacaktır. Bu tarz kişiye geri dönen beddualar, zan sebebiyle oluşan enerjiler, nazar gibi kötü enerjiler sadaka ile temizlenebilir. İyileşmeye vesile olması için Allah rızası için kişi sadaka verebilir.

“Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının! Şüphesiz ki zannın bazısı günahtır; (birbirinizin kusurunu inceden inceye) araştırmayın; bazınız, bazınızı gıybet etmesin! Sizden bir kimse, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! O hâlde Allah’tan sakının! Şüphe yok ki Allah, Tevvâb (tövbeleri çok kabul eden)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir.” (Hucurat suresi, 12.ayet)

Fiziki Gayret:
Şifa yolunda 4.adım fiziki gayrettir. Fiziki gayret; şifaya vesile olan kişiye (doktora, fizyoterapiste, şifagere) gitmek ve gerekli olan tedavi kürlerini yapmaktır ama şifanın tek koşulu değildir. Allah, şifayı emek harcayana verir. Bu şifanın ilk adımı değildir. Doktora gitmek, ilaç kullanmak veya ameliyat olmak şifa için yeterli değildir.

Teslimiyet:
Teslimiyet, kişinin iyileşsin veya iyileşmesin, bunun Allah’ın takdiri olduğunu unutmamasıdır. Allah kulu hakkında ne murat buyurmuşsa, kul buna razı olmalıdır. Tevekkül ve teslimiyet, sağlam ve tahkiki bir imanın neticesidir. İnsanın Allah’a olan imanı ne kadar sağlam ve tahkiki ise, teslim ve tevekkülü de o miktarda sağlam ve sarsılmaz olur. Bu teslimiyet dua ile tamamlanmalıdır. Akil baliğ olmayanların (çocukların, zihinsel engellilerin) şifası için onu seven kişiler dua etmelidir.

Konu ile ilgili detaylı bilgi için Risale-i Nur Külliyatından Hastalar Risalesine bakılabilir.


“Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (Şuara suresi, 80.ayet)