Seanslar Hakkında

Allah, şifayı birçok vesileye bağlı kılmıştır. Tıp ilmi şifaya vesile olabileceği gibi, başka ilimler imkanlar da şifaya vesile olabilir. Şifanın tek vesilesi yoktur. Aynı hastalık farklı metotlarla tedavi edilebilir.

İnsanlara nasıl müdahale ediyorum?

Şikayeti rahatsızlığı olan kişinin bizatihi kendisinin gelmesini istiyorum.

Gelen kişiye temas etmeksizin karşısında durarak inceliyorum. Bu inceleme metafizik bir olaydır, bu sebeple aklen izahı mümkün değildir. Ama genelde bu kadar detaylı inceleme yaptığımı görünce kişiler cinleri kullandığımı düşünerek çekiniyorlar. Halbuki cinler, aciz varlıklardır. İnsan en üstün surette yaratılmıştır. Kullandığım bu metafizik ilmi tarihte birçok kişi kullanmıştır: Ankara Çamlıdere’de kabri olan Ali Semerkandi hazretleri, Şam’da kabri olan Muhyiddin İbni Arabi hazretleri, Konya’da kabri olan Sadrettin Konevi hazretleri, İstanbul’da kabri olan Yahya Efendi hazretleri, Ankara’da kabri olan Abalı Baba hazretleri. Bu zatların hiçbirisi cinleri kullanmadan kişilerin şifalanmalarına vesile olmuşlardır.

Şifa için cinleri kullananlar olmuştur. Ancak ben doğru bulmuyorum çünkü cinlerin yaratılışı ile insanların yaratılışı farklıdır. Doğru tedavi uygulanmama ihtimali çok yüksektir. Cinler, bu kadar detaylı müdahale edemezler. Örneğin bir beyin tümörü vakasında görseler bile, şifa anlamında fayda veremezler. Bu sebeple cinleri kullanmayı doğru bir yöntem olarak görmüyorum. Cinlerle çalışmıyorum, onları kullanmıyorum.

Müdahale ederken…

Kişileri karşımda inceledikten sonra çok nadiren uzanmalarını isteyebiliyorum. Genelde seanslarda kişi karşımda oturur vaziyette durmaktadır. Ancak bazı rahatsızlıklarda mecbur uzandırmak gerekiyor.

Tek bayan kabul etmiyorum. Randevu alan bayanların yanlarında eşlik eden birisi olmalıdır.

Kişiler çok defa bir şey hissetmemektedir. Kimisi vücudumda karıncalanma oldu, kimisi elektrik çarpmış gibi oldu, kimisi ise denizde suyun üstünde durur gibi oldum vb. ifadeler kullanmaktadır. Bazı rahatsızlıklar hemen o an düzelirken, bazısı müdahale sonrası belli bir süre geçtikten sonra düzelmektedir.

Bir zaman bastonla gelen bir hasta, bastonsuz yürüyerek çıkmıştı odadan. Bunu akşam evimde eşime anlatırken, rahmetli Kemal Sunal’ın filmindeki sahne aklıma gelmişti. Ben de şaşırmıştım bu kadar hızlı sonuç almasına. Şifa zamanı gelmişse, bir şey vesile olacaktı. O vesilenin ben olduğuma sevinmiştim. Şüphesiz şifa, Allah’tandır. Bu sebeple asla gelen herkes şifalanacak diyemem. Ama gelen herkes için yapmam gerekeni yapıyorum Allah’ın izniyle.

Seanslar tek kişiliktir. Ailedeki her fert, bir bireydir. Bu sebeple herkes ayrı ayrı kendisi randevu almalıdır. Arkadaşınız veya evli başka kişiler için aramayın; randevu almak isteyen kendisi aramalıdır.

Seanslar çok uzun sürmemektedir ancak seansın uzun sürmesi durumunda sonraki randevularda sarkmalar olabilir.


“Yâ İlâhî! Yâ Rabbî! Yâ Hâlıkî! Yâ Musavvirî! Yâ Mâlikî ve yâ Men Lehü’l-Mülkü ve’l-Hamd! Senin mülkün ve emanetin ve vedîan olan şu kulübecikte misafirim, mâlik değilim” de; o bâtıl temellük dâvâsından vazgeç. Çünkü o temellük dâvâsı, insanı pek elîm elemlere mâruz bırakır.

(Mesnevi-yi Nuriye, Katre, Hatime 4.Hakikat’ten alıntıdır)