Seanslar Hakkında

Allah, şifayı birçok vesileye bağlı kılmıştır. Tıp ilmi şifaya vesile olabileceği gibi, başka ilimler imkanlar da şifaya vesile olabilir. Şifanın tek vesilesi yoktur. Aynı hastalık farklı metotlarla tedavi edilebilir.

İnsanlara nasıl müdahale ediyorum?

Şikayeti rahatsızlığı olan kişinin bizatihi kendisinin gelmesini istiyorum.

Gelen kişiye temas etmeksizin karşısında durarak inceliyorum. Bu inceleme metafizik bir olaydır, bu sebeple aklen izahı mümkün değildir. İnsan en üstün surette yaratılmıştır. Kullandığım bu metafizik ilmi tarihte birçok kişi kullanmıştır. Şahsen tanıdıklarımdan da bu ilmi kullananlar var.

Şifa için güçlü manevi bir enerji kullanıyorum. Cinlerle çalışmıyorum, onları kullanmıyorum. (Çok sorulduğu için bunu yazma gereği duydum.)

Müdahale ederken…

Kişileri karşımda inceledikten sonra çok nadiren uzanmalarını isteyebiliyorum. Genelde seanslarda kişi karşımda oturur vaziyette durmaktadır. Ancak bazı rahatsızlıklarda mecbur uzandırmak gerekiyor. Kişilere dokunmadan müdahale ediyorum.

Bazı rahatsızlıklar hemen o an düzelirken, bazısı müdahale sonrası belli bir süre geçtikten sonra düzelmektedir. (Nasıl müdahale ettiğim ile ilgili daha detaylı bilgi için Müdahalenin Arka Planı isimli yazıya bakabilirsiniz.)

Seans süresi ortalama yarım saattir ancak seansın uzun sürmesi durumunda sonraki randevularda sarkmalar olabilir.


“Yâ İlâhî! Yâ Rabbî! Yâ Hâlıkî! Yâ Musavvirî! Yâ Mâlikî ve yâ Men Lehü’l-Mülkü ve’l-Hamd! Senin mülkün ve emanetin ve vedîan olan şu kulübecikte misafirim, mâlik değilim” de; o bâtıl temellük dâvâsından vazgeç. Çünkü o temellük dâvâsı, insanı pek elîm elemlere mâruz bırakır.

(Mesnevi-yi Nuriye, Katre, Hatime 4.Hakikat’ten alıntıdır)