Müdahalenin Arka Planı

Randevu alırken insanların en çok sordukları soru: “Ekrem bey nasıl müdahale ediyor, ne yapıyor?” Bu yazıda hem nasıl müdahale ettiğime hem de tıp ilmi ile kendi kullandığım ilmin farklılıklarına değinmek istiyorum.

İnsan sadece etten kemikten yaratılmış bir varlık değildir. Kişilerin etrafında enerji bedenleri vardır ve bütün hepsini kapsayan aurası vardır. Ayrıca vücudunda çakralar ve enerji noktaları vardır. Bu enerji noktaları haricinde her organdan geçen olmazsa olmaz manevi kablolar vardır. Bu enerji kabloları da organların düzgün çalışmasını sağlar. Örneğin bir ucu karaciğerde başlayan, kasıktaki lenflerden geçen ve ordan diz kapağına giden manevi kablo vardır. Bu manevi kablonun eksilmesi durumunda lenflerin çalışması ile ilgili sorunlar başlayacaktır.

Meseleyi daha detaylı izah edebilmek için bir örnek üzerinden anlatayım istiyorum. Kalp kapakçığı tam kapanmayan bir kişi karşıma gelmiş olsun. İlk baktığım kalpten geçen olmazsa olmaz 17 kablo vardır. Her kablo farklı organların birbirine enerjisel olarak bağlanmasını sağlar. Bu 17 kablodan eksik olan varsa kalbin veya o kablonun geçtiği diğer organların işleyişi ile ilgili sorun var demektir. Ayrıca kapakçıktan geçen 1 kablo vardır. Kapakçıktan veya kalpten daha fazla sayıda kablo geçiyorsa bunların da kaldırılması gerekir. Bu fazladan oluşan manevi kablolar veya kablolardaki eksilmeler birçok sebeple olabilir. Beslenme, stres, alınan bir ilaç, aşı veya nazar gibi metafizik bir olay sebebiyle veya doğuştan var olabilir. Bu manevi hatlardaki sorunlar giderildikten sonra fiziki olarak kalbi ve kapakçığı incelerim. Bunu incelerken kalpteki damarlar tıkalı mı, daralma veya genişleme var mı ilk buna bakarım. Arka beyin her organın ve organın parçalarının detaylı bilgilerinin saklandığı yerdir. Örneğin aortun çapı benim için 2,6cm normalken, bir başkası için 2,4cm normal olabilir. Arka beyinde vücudun her noktasının standart boyutu kayıtlıdır. Eğer beyinde yazan değer 2,5cm ise ve karşımdaki kişide 2,6cm ise aortta az da olsa genişleme var diyebilirim. Arka beyinde kalbin standart büyüklüğü ile ilgili yazan değere bakarak, büyüme varsa kişiye kalbinde yüzdesel olarak ne kadar büyüme varsa bilgi veririm. Tıp ilmi ile kalpte büyüme var mı 3 şekilde tespit edilebilir. Ya daha önceki haliyle ilgili bir bilgi vardır ya standartlarla kıyaslanır veya bazı kan değerlerindeki düşüş ile anlaşılabilir. Sonrasında kalpteki lenfatik sistemi ve sinir sistemini incelerim. Düzgün çalışmayan bir husus var mı buna bakarım. Düzgün çalışmayan yerlere enerji uygular, tekrar kontrol ederim. Her şey normal görünüyorsa, en son kalbin ve kapakçığın titreşimine bakarım. Her organ belli bir frekansta titreşime sahiptir. Bu titreşimin standardını yine arka beyine bakarak karar veririm. Organların titreşimine de müdahale gerekiyorsa müdahale ederim. Böylece kalp kapakçığı ve kalp ile ilgili müdahale tamamlanmış olur.

Burada en önemli hususun altını çizmek isterim. Şifa Allah’tandır.