Kimlere Yardımcı Olamıyorum?

Danışmak için gelenlere; inancı, düşüncesi ne olursa olsun yardımcı olmak isterim. Ancak aşağıdaki vasıflardan herhangi birisi olana yardımcı olmuyorum:

  • Böyle bir ilmin varlığına inanmayanlara,
  • Bu ilmi, diğer ilimlerden kıymetsiz veya faydasız görenlere,
  • İyi niyetimi suistimal edenlere

“Allah’tır gerçek İlah! O’ndan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O rahmandır, rahîmdir.” (Haşr suresi, 22.ayet)


Eşya, vücut ve teşahhusatlarında, nihayetsiz imkânat yolları içinde mütereddit, mütehayyir, şekilsiz bir surette iken, birden bire gayet muntazam, hakîmâne öyle bir teşahhus vechi veriliyor ki, meselâ herbir insanın yüzünde, bütün ebnâ-yı cinsinden herbirisine karşı birer alâmet-i farika o küçük yüzde bulunduğu ve zâhir ve bâtın duygularıyla, kemâl-i hikmetle teçhiz edildiği cihetle, o yüz, gayet parlak bir sikke-i ehadiyet olduğunu ispat eder. Herbir yüz, yüzer cihetle bir Sâni-i Hakîmin vücuduna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi, bütün yüzlerin heyet-i mecmuasıyla izhar ettikleri o sikke, bütün eşyanın Hâlıkına mahsus bir hâtem olduğunu akıl gözüne gösterir.

(Sözler, 33.Söz, 2.Pencere’den alıntıdır)