Enerji ile İyileşme

Uzakdoğu’da bulunduğum dönemde akupuntur, enerji ile tedavi, Çin tıbbı, refleksoloji gibi terimleri sıklıkla duyardım. Daha sonraları homeopati kavramını duydum. Her birisi farklı şifa yöntemleridir. Birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. İlk bakışta enerji ile iyileşme sözü oldukça basit ve kendini açıklayıcı görünüyor. Ama akla ilk gelen sadece bioenerji oluyor. Halbuki dikkate alınması gereken birçok seviye, nüans ve yön vardır.

Örneğin amber yağı, sol avuç içerisine sürüldüğünde bilinç düzeyinde temizlik yapma, çevresel sinir sistemini onarma, göze giden sinirleri onarma gibi özellikleri vardır. Yaydığı enerji ve frekansın ile avuç içindeki enerji noktalarına teması bu durum gerçekleştirmektedir. Ama aynı yağ, iki kaşın ortasına sürülmesi durumunda hücreler arası iletişime zarar vermekte ve unutkanlığın oluşmasına sebep olmaktadır. Elinizde eldiven varken sürmeniz durumunda da aynı etki söz konusudur. Çünkü yaydığı şua eldivenden geçtiği için aynı faydayı sağlamaktadır. Görüldüğü üzere aynı enerji kullanım yerine göre zarar da verebilir, fayda da verebilir.

Enerji ile tedavide birçok yöntem kullanılabilir. Bunlardan bir diğeri de tütsüdür. Örneğin, defne yaprağı tütsüsü kişinin sırt (arka) kısmında 10-15cm mesafeden 3-4 dk yapıldığında, yaydığı şua kişinin (kan) dolaşım fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Kişinin üzerinde kıyafet olması bu şuanın vücuda ulaşmasına mani değildir. Enerji ile tedavinin en önemli avantajı, enerjinin maddeden geçebilme özelliğidir.

Enerjinin daha iyi anlaşılması için son olarak Kuran ile yani ayetler ile tedaviden bahsetmek isterim. Okunan ayetler, ağızdan nur olarak çıkar. Ve ulaştığı kişiye şifa olur. Burada önemli olan husus ise doğru zamanda, doğru sayıda ve doğru kişinin okumasıdır. Örneğin, dini hassasiyetleri olmayan birisi belki 13 defa Saffat suresi 52-53.ayetini okusa kalbine şifa olurken, Allah’a kullukta daha hassas olan birisi aynı ayetleri 1 defa okuyunca aynı faydayı görebilir. Her hâlükârda bu 2 ayet kalp fonksiyonlarının düzenlemesini sağlayan ayetlerdir. Ama okuyan kişiye göre okunan tekrar sayısı değişecektir. Bu okuma esnasında oluşan enerji hem kişinin enerji alanında kalmakta, hem de gönderdiği kişiye ulaşmaktadır.

Bioenerjide ise kişi kendisinde olan enerjiyi, gücü kullanmaktadır. Bu da kişiyi yormaktadır. Ancak enerjiyi uygulayan kişi nereye nasıl enerji uygulayacağını kendisi belirleyebilir. Ayet ile şifada ise hangi ayet nereye ne kadar fayda sağlayacaksa o kadar fayda sağlar ve bu şifanın kalitesini belirleyen okuyan kişinin keyfiyeti ve samimiyetidir. Tüm şifa yöntemlerinde Allah’ın takdiri ilk faktördür.

En doğrusunu Allah bilir….