Öz Geçmiş

1980 yılında doğdum. Liseyi Ankara’da, Üniversiteyi İzmir’de okudum. Üniversite okuduğum dönemde BeFaster isimli Windows yazılımı ile ticarete ilk adımımı attım ve 65 ülkeye satışını yaptım. O dönem bazı tv programlarında, dergilerde, gazete köşelerinde haber oldu. 2006 yılında Malatya’da 6 ay askerlik yaptım. 2007 yılında yazılım hayatıma devam etmeme kararı aldım ve uluslararası ticareti öğrenmek için

Kimlere Yardımcı Olamıyorum?

Danışmak için gelenlere; inancı, düşüncesi ne olursa olsun yardımcı olmak isterim. Ancak zalimlere yardımcı olmuyorum. “Allah’tır gerçek İlah! O’ndan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O rahmandır, rahîmdir.” (Haşr suresi, 22.ayet) Eşya, vücut ve teşahhusatlarında, nihayetsiz imkânat yolları içinde mütereddit, mütehayyir, şekilsiz bir surette iken, birden bire gayet muntazam, hakîmâne öyle bir teşahhus vechi veriliyor ki, meselâ herbir insanın yüzünde, bütün ebnâ-yı cinsinden herbirisine karşı

Tedavi Başarı Oranı

Sıkça karşılaştığım diğer soru türü; gelen kaç kişiden kaçı istediği sonucu elde ediyor? Başarı oranınız nedir? Hiç sonuç alamayan oldu mu? Bu sorular şifa konusunu tam anlamamış veya idrak edememiş olanların sorduğu sorulardır. Allah bana bir ilim ve imkan vermişse; benim üstüme düşen, elimden geleni yapmaktır. Sonuca karışmak veya sonuçla ilgilenmek doğru değildir. Maalesef genelde

Danışmanlık Ücreti Hakkında

En çok sorulan sorulardan birisi olduğu için bu hususu yazmak istedim. Seans ücreti olarak 200TL talep ediyorum. Ancak vakanın derecesine göre nadiren daha yüksek söylediğim olmaktadır.