Öz Geçmiş

1980 yılında İzmir’de doktor bir anne ve babanın ilk çocuğu olarak dünyaya geldim. Liseyi Ankara’da, Üniversiteyi İzmir’de okudum. Üniversite okuduğum dönemde BeFaster isimli Windows yazılımını yazdım ve 65 ülkeye satışını yaptım. O dönem bu başarım bazı tv programlarında, dergilerde, gazete köşelerinde haber oldu. 2006 yılında Malatya’da 6 ay askerlik yaptım ve bu dönemde yazılım hayatıma

Kimlere Yardımcı Olamıyorum?

Danışmak için gelenlere; inancı, düşüncesi ne olursa olsun yardımcı olmak isterim. Ancak zalimlere yardımcı olmuyorum. “Allah’tır gerçek İlah! O’ndan başka yoktur ilah. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O rahmandır, rahîmdir.” (Haşr suresi, 22.ayet) Eşya, vücut ve teşahhusatlarında, nihayetsiz imkânat yolları içinde mütereddit, mütehayyir, şekilsiz bir surette iken, birden bire gayet muntazam, hakîmâne öyle bir teşahhus vechi veriliyor ki, meselâ herbir insanın yüzünde, bütün ebnâ-yı cinsinden herbirisine karşı

Tedavi Başarı Oranı

Sıkça karşılaştığım diğer soru türü; gelen kaç kişiden kaçı istediği sonucu elde ediyor? Başarı oranınız nedir? Hiç sonuç alamayan oldu mu? Allah bana bir ilim ve imkan vermişse; benim üstüme düşen, elimden geleni yapmaktır. Şifayı verecek olan ile şifaya vesile olanı bir görmemek gerekir. Çünkü şifayı verecek olan Allah’tır. Bu sorular şifa konusunu tam anlamamış